IMPRESSUM & POKYNY K POUŽITÍ

XLMX obchodní s.r.o
Nárožní 1390/4
Praha 5 - Stodůlky, 158 00
DIČ: CZ62497286

Internet: www.xxxlutz.cz

Použití této webové stránky je prováděno za zde uvedených podmínek: Uživatelé této webové stránky prohlašují, že jsou srozuměni s těmito pravidly a souhlasí s tím, že www.xxxlutz.cz nebudou v žádném případě za užívání této stránky činit odpovědným.

Všechny obrazové, textové i zvukové soubory, jakož i animace, videa atd., i když jen z části, a všechny ostatní součásti stránky jsou chráněny autorskými právy. Úryvky smějí být kopírovány, ukládány a dále zpracovávány pouze pro soukromé účely. Obchodní využití vyžaduje výslovné písemné povolení.

Uvedené ceny se vztahují na ceníky výrobců. Všechny udané ceny jsou brutto (včetně DPH), případné náklady na přepravu nejsou zahrnuty, chyby v tisku jsou vyhrazeny.

Zákazník souhlasí s tím, že data sdělená prostřednictvím formulářů, cenovým pasem a upomínkou za účelem interních firemních průzkumů trhu a marketingové účely smějí být zpracovávána, ukládána a využívána. Tato data mohou být popřípadě předána na přidružený podnik XXXLutz GmbH, popř. XXXLutz koncernu pro účely průzkumu trhu a marketingu.

www.xxxlutz.cz si vyhrazuje právo v případě potřeby osoby ze servisu a/nebo zasílání cenových pasů vyloučit, pokud se pro to objeví pádné důvody.

Pro případné zákonu odporující činnosti nebo informace prostřednictvím elektronických odkazů, které z našich stránek vedou na jiné nabídky World Wide Web, rovněž za obsahy, které budou dány k dispozici osobami při výměně kontaktů na našich fórech, ručí XXXLutz GmbH jen při prokazatelné znalosti této skutečnosti, a pokud nebude bezprostředně činný za to, aby informace byly odstraněny nebo byl přístup k nim uzavřen. Diskriminační, pohoršující, morálně zavrženíhodné nebo zákonu odporující obsahy mohou být administrátorem webu odstraněny.


Osobní data zlepšují náš servis, a proto mohou být tato data popřípadě předána na přidružené partnery, aby zjednodušila expedici a vyúčtování objednávky.

Další dotazy k obchodním podmínkám rádi zodpovíme, jestliže nevychází z Všeobecných obchodních podmínek.

Každou zásilkou prohlašuje autor/autorka, že je se zveřejněním srozuměn/-a a vzdává se automaticky jeho/jejího autorského práva a také případného honoráře za zveřejnění.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Nabídky na této webové stránce jsou - stejně jako nákresy, vyobrazení, údaje o hmotnosti a rozměrech - zcela nezávazné. Nabídka se stane v právním smyslu uskutečněnou teprve objednávkou zákazníka, kterou není možné uskutečnit prostřednictvím této webové stránky.

xxxlutz.cz nepřejímá jakoukoli odpovědnost za chybné obsahy nebo jiné chyby způsobené přenosem. Zaručit můžeme pouze naši snahu zamezit těmto případným chybám.

Doporučená konfigurace systému
Internet Explorer 7.0 nebo vyšší
nebo
Firefox 3.0 nebo vyšší
nebo
Safari 4.0 nebo vyšší

Javascript aktivovaný
Optimální (pro videa):
Flash Player 8

© 2018 XLMX Obchodni s.r.o

Jsem starší 16 let a souhlasím, aby XLMX obchodní s.r.o. pomocí monitorovacích technologií třetích stran zpracovávala mé osobní údaje pro účely vytvoření uživatelského účtu a zobrazování zájmově orientované reklamy. K ochraně osobních údajů.

Souhlasím.